Bảng Học Phí

Trung Tâm Gia Sư Nhân Văn đưa ra học phí dạy 1 tháng của gia sư để quý phụ huynh và các bạn gia sư tham khảo  (Giáo viên dạy 90 phút ; Sinh viên dạy 120 phút)

1) Gia sư dạy 3 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo Viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3 1.200.000 2.000.000
Lớp: 4,5,6,7 1.500.000 2.400.000
Lớp: 8,9 1.700.000 2.700.000
Lớp: 10,11,12 1.800.000 3.000.000
Lớp: LTDH 2.000.000 3.600.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học, Vẽ, Nhạc 2.000.000 3.600.000

2) Gia sư dạy 4 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3 1.600.000 2.700.000
Lớp: 4,5, 6, 7 2.000.000 3.200.000
Lớp: 8,9 2.300.000 3.600.000
Lớp: 10,11,12 2.400.000 4.000.000
Lớp: LTDH 2.700.000 4.800.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học, Vẽ, Nhạc 2.700.000 4.800.000

3) Gia sư dạy 5 buổi một tuần:

Lớp Sinh viên Giáo viên
Lớp: Lá, 1, 2, 3 2.000.000 3.400.000
Lớp: 4,5,6,7 2.500.000 4.000.000
Lớp: 8,9 2.900.000 4.500.000
Lớp: 10,11,12 3.000.000 5.000.000
Lớp: LTDH 3.400.000 6.000.000
Lớp: Ngoại Ngữ, Tin Học, Vẽ, Nhạc 3.400.000 6.000.000

Tiếng Việt cho người nước ngoài: 25$/1h

Nếu gia sư là giáo viên có thâm niên cao, thạc sỹ và dạy kèm thật hiệu quả thì mức học phí được tính theo tiết (45 phút).

Cấp 1: 120.000 tiết(45 phút) 
Cấp 2: 150.000 tiết(45 phút) 
Cấp 3: 180.000 tiết(45 phút) 

Ở trên là áp dụng học phí đối với 1 học viên, nếu phụ huynh có nhu cầu dạy theo nhóm sẽ tính khác.

Trung Tâm Gia Sư Nhân Văn

Quý Phụ Huynh Có Nhu Cầu Tìm Gia Sư Liên Hệ Theo Địa Chỉ Sau:

TRUNG TÂM GIA SƯ NHÂN VĂN

Văn Phòng 1: 78 Nghĩa Phát, Phường 6, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Văn Phòng 2: 129 Chu Văn An, Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Văn Phòng 3: 94 Đường số 8, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Văn Phòng 4: 769 Thống Nhất, P.13, Gò Vấp, Hồ Chí Minh

Văn Phòng 5: 275 Độc Lập, Tân Quý, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Hotline : 0933.226.318

Website : giasunhanvanhcm.com

Email : trinhgiasuuytin@gmail.com

Liên Hệ Ngay